KOSKİ Genel Kurul Başkanlığından İlan Olunur


   KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Kurulu 2560 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 21 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediye Meclis salonunda toplanacaktır.

   Keyfiyet ilan olunur.


   G Ü N D E M :

   12/12/2011 tarihli toplantıya ait Genel Kurul müzakere ve karar zabtı özetinin oylanması.

   1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği.
   2. Tarifeler Yönetmeliğinde değişiklik yapılması.
   3. Laboratuar (su) analizlerin fiyat tespiti.
   4. Altınapa Baraj sulama suyu tarifesi.
   5. Denetçilerin Raporu.
   6. Yeni dönem Denetçi seçimi.
   7. 2011 yılı Kesin Hesap ve Faaliyet Raporu.15/05/2012