Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünden Çevreye Saygı Ödülü


                MEVKA destekli "Sürdürülebilir Atıksu Yönetiminde Katılımcı Çevre Eğitimi Projesi" kapsamında KOSKİ Genel Müdürlüğü, projede başarılı olan Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulu, BİRSÜT A.Ş. ve Kasaplar Odası’na “ Çevreye Saygı Ödülü ”  verdi.

                Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü MEVKA destekli sürdürülebilir Atıksu Yönetiminde Katılımcı Çevre Eğitimi Projesi" kapsamında ödül töreni gerçekleştirdi. Törene KOSKİ Genel Müdürü İsmail Selim Uzbaş, Mareşal İlköğretim Okulu Müdürü Kamil Ural, Kasaplar Odası Genel Sekreteri Mehmet Gökhan, BİRSÜT A.Ş yetkilileri ve KOSKİ yöneticileri katıldı.

                Projenin amaç ve sonuçları hakkında bilgi veren KOSKİ Genel Müdürü İsmail Selim Uzbaş, “Konya Atıksu Artıma Tesisi'ne gelen atıksulardaki değerler açısından büyük önem taşıyan evsel ve endüstriyel atıksuların yan etkilerini azaltmak amacı ile atıksu miktarının ve yükünün azaltılmasında bir yöntem olarak insan kaynaklarının eğitimi projesi hazırlanmıştır. Hedef kitle olarak sanayiciler, meslek odaları üyeleri ve ilköğretim öğrencileri seçilmiştir. Projeden beklentimiz çevreye ve doğaya verilen zararlar ile atıksu yükünün azaltılması, Konya Atıksu Arıtma Tesisi işletme maliyetinin düşürülmesi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesidir.

               Proje kapsamında ilköğretim okulları, meslek odaları ve sanayicilerimize yönelik yürüttüğümüz eğitim faaliyetleri neticesinde, en etkin geri dönüşüm sağladığımız okul Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulu, meslek odası olarak Kasaplar Odası ve işletme olarak da BİRSÜT A.Ş olmuştur. Bu gayretlerinin karşılığı olarak “Çevreye Saygı Ödülü” almaya hak kazanmışlardır. Kendilerini tebrik ediyorum.”dedi.

                KOSKİ Genel Müdürü İsmail Selim Uzbaş tarafından verilen ödüllerin ardından projeye katkı veren KOSKİ personeline de teşekkür belgesi takdim edildi.


 

09/03/2012