KOSKİ Atıksu Yönetiminde Bilinçlendirme Faaliyetlerine Devam Ediyor


 

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü MEVKA destekli hazırlamış olduğu "Sürdürülebilir Atıksu Yönetiminde Katılımcı Çevre Eğitimi Projesi" ne sanayi, iş yeri ve meslek odaları eğitimlerine devam ediyor.

 

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Tarımsal Kalkınma Vakfı ortaklığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iştirakçiliği ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) hibe desteği ile hazırlamış olduğu "Sürdürülebilir Atıksu Yönetiminde Katılımcı Çevre Eğitimi Projesi" kapsamında Konya merkezdeki ilköğretim okullarında başlattığı atıksu bilinçlendirme faaliyetlerine; sanayi, meslek odaları ve iş yerlerindeki eğitimlerle devam ediyor. 

 

Sürdürülebilir Atıksu Yönetiminde Katılımcı Çevre Eğitimi Projesi kapsamda meslek odaları tespit edilerek, her meslek odası üyelerinden toplamda 500 kişiye; şehir merkezinde faaliyette bulunan görev ve iş alanlarına göre su ve atıksu kirliliği oluşturan sanayi kuruluşlarının çalışanlarına toplamda 1.000 kişiye eğitim verilecektir. Sanayi, meslek odaları ve işyerleri için eğitim materyalleri hazırlanmış olup, atıksu bilinçlendirme faaliyetlerinde dağıtılmaya başlandı. Ayrıca her eğitim sonunda atıksu kirletme algılarını ölçmek amacıyla algı anket çalışması uygulaması yapılmaktadır.

 

Projeden beklenen sonuçlar ise; çevreye ve doğaya verilen zararlar azaltılacak, atıksu yükünün azaltılmasında bilinç düzeyi yükseltilecektir. Endüstrilerden kaynaklanan kirlilik yüklerinin azaltılması neticesinde de;  Atıksu Arıtma Tesisinde oluşan mekanik-elektrik ve otomasyon arızaları minimum seviyeye inecek, tesisten daha kaliteli arıtılmış su ve çamur elde edilecektir. Elde edilen kaliteli arıtılmış su ve çamurun çeşitli alanlarda kullanımı sağlanmış olacak, organik kirlilik yüklerinin azaltılması ile tesiste fazla enerji tüketimi engellenmiş olacaktır. Böylece Atıksu Arıtma Tesisi'nin maksimum verimde ve optimum işletilmesi sağlanarak, işletme maliyetlerinde önemli azalmalar olacaktır.

15/12/2011