KOSKİ Genel Kurul Başkanlığından İlan Olunur


   KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Kurulu 2560 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 24 Kasım 2011 Perşembe günü saat 15.00'de Büyükşehir Belediye Meclis salonunda toplanacaktır.

   Keyfiyet ilan olunur.


   G Ü N D E M :

   30/05/2011 tarihli toplantıya ait Genel Kurul müzakere ve karar zabtı özetinin oylanması.

   1. Yönetim Kuruluna, borçlanma yetkisi verilmesi.
   2. Yönetim Kuruluna, kiralama, intifa sözleşmeleri yapma izini verilmesi.
   3. Memur kadrolarının iptal ve ihdası.
   4. Geçici İşçi Vize işlemleri.
   5. Yönetmelik Değişikliği.
   6. 2012 yılı performans programı.
   7. 2012 - 2016 yıllarını kapsayan stratejik plan.
   8. 2012 yılı Yatırım Programı,
   9. 2012 yılında uygulanacak tarifelerin tespiti.
   10. 2012 Mali yılı bütçesi.
   11. Kamu Görevlileri Sendikası ile yapılan sözleşmenin onaylanması.
17/11/2011