KOSKİ Genel Müdürlüğü Loras Rüzgarını Enerjiye Dönüştürüyor


    Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ile Mevlana Kalkınma Ajansı arasında Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Rüzgâr enerjisi fizibilite çalışmaları için mali destek sözleşmesi imzalandı.

    Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında Mevlana Kalkınma Ajansı'na (MEVKA) sunduğu Loras'ta Yetişen Rüzgâr Gülleri Projesi hibe almaya hak kazandı.

    29 Temmuz Pazartesi günü, KOSKİ Genel Müdürü İsmail Selim UZBAŞ ile MEVKA Genel Sekreteri Ahmet AKMAN'ın hibe sözleşmesini imzalamalarıyla proje fizibilite çalışmaları için ihale işlemlerine start verildi.

    KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından proje hakkında verilen bilgi şöyle; KOSKİ, abonelerinin kullanımına sunduğu suyu üretmek, dağıtmak ve işletmek için toplam kurulu gücü 2010 yılı itibariyle 25 MVA'dır ve yıllık enerji tüketimi de son on yıl ortalamasına göre 36 milyon kW'dır.

    Konya Büyükşehir Belediyesi ve Merkez ilçe belediyelerinin de 2015 yılı projeksiyonu göz önüne alınarak enerji tüketimleri hesabı yapıldığında, yıllık toplam 200 milyon kW'lık bir tüketim için rüzgar türbinlerinden eletrik üretimi hedeflenmektedir. Bu bağlamda ülkemizin enerjide dış bağımlılığını azaltmak ve Avrupa Birliği uyum sürecinde, üretim sistemi için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını azami ölçüde yükseltilmesi hedeflenmektetir.

    Fizibilite raporundaki datalar neticesinde, Loras Dağı Bölgesine en az 50 adet 2000 kW'lık rüzgâr türbini kurulması hedeflenmektedir. Bu da yaklaşık yıllık 200 Milyon kW elektrik enerjisi üretilmesi demektir. Bugün ki birim fiyatlarla hesaplandığında yatırım ve 25 yıllık işletme maliyeti dahil olmak üzere enerji birim fiyatı yarı yarıya düşürülmüş olacaktır.

    Ölçüm sonuçlarının olumlu çıkması ve hedeflenen türbinden daha fazla türbin adedi ve enerji potansiyeli çıkması halinde KOSKİ veya Büyükşehir Belediyesi bu enerjiyi başka işletmelere MEDAŞ'tan daha ucuz bir fiyata satabilecektir. Ayrıca olumlu sonuçların ülke genelindeki ilgililere duyurulmasıyla ülkemizde tüm özel ve tüzel kuruluşlara örnek teşkil edeceği, bu sayede elektrik enerjisinin rüzgardan elde edilmesi sonucu doğal çevrenin sürdürülebilir nitelikte korunması sağlanacaktır. 02/08/2011