Basın Bülteni
    Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, MEVKA desteklerinden 1 proje hibesi daha kazandı.    Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Tarım Kalkınma Vakfı (TAKVA) Konya Şubesi ortaklığında "Sürdürülebilir Atıksu Yönetiminde Katılımcı Çevre Eğitimi Projesi" 2010 yılı Mali Destek Programları kapsamında Mevlana Kalkınma Ajansı'na (MEVKA) sunulan proje, sosyal kalkınma alanında hibe almaya hak kazandı.

    29/03/2011tarihinde MEVKA Genel Sekreter Vekili Dr. Yalçın BOSTANCI ve KOSKİ Genel Müdürü İsmail Selim UZBAŞ'ın, toplam 126.415,41 TL'si mali katkı olan projeye ait hibe sözleşmesi imzalamalarıyla projenin uygulanması işlemlerine başlandı.

    Sosyal Kalkınma alanında hibe kazanan "Sürdürülebilir Atıksu Yönetiminde Katılımcı Çevre Eğitimi Projesi" KOSKİ Atıksu Arıtma Tesislerinin endüstriyel atık su yükünün azaltılması amacı ile sanayiciler, meslek odaları ve okullarda sürdürülebilir atık su bilincinin geliştirilmesi için eğitimler verilerek çevresel farkındalığın artırılması ve sanayide çevresel alt yapı eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olunması konularını içeriyor.

    Konu ile açıklama yapan KOSKİ Genel Müdürü İsmail Selim UZBAŞ şunları söyledi.

    "Projemiz AB'ye uyum kapsamında çevre standartları ve yönetimini belirleyen hukuki düzenlemeler güncelleştirilirken ülke koşulları ve kamu yönetiminde etkinliği gözetme adına hazırlanmıştır. Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan tüketim talebini karşılayabilmek için daha çok üretim yapılması bir yandan sanayiden daha fazla miktarda kontrolsüz katı, sıvı ve gaz atık oluşmasına öte yandan tüketicilerden başta ambalaj materyali olmak üzere daha fazla miktarlarda katı atık oluşmasına neden olmaktadır. Kirlenen çevrenin temizlenmesi kirletilmesinin önlenmesine göre çok daha zor ve pahalı bir uygulamadır. Bu durumda "temiz üretim" felsefesi sanayi tarafından benimsenmelidir. Sanayide çevre dostu tekniklerin uygulanmasıyla hammadde kullanımındaki etkinlik artırılarak daha verimli üretim gerçekleştirilecek ve atıklar azaltılacaktır. Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve kamuoyu bilgilendirme çalışmaları bu açıdan önem kazanmaktadır. İçinde bulunduğumuz Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde sürdürülebilir çevre ve ulusal atık yönetim planlaması konusunda mevcut politika ve mevzuata uyum çalışmalarının yanı sıra, dinamik bir şekilde değişen ve yenilenen mevzuatın da takip edilerek, uyum yönünde gerekli çalışmaların hemen yapılması, ülkemizin ve kentimizin bu alanda bölge içinde taşıdığı rolün güçlendirilmesi açısından önemlidir. Sürdürülebilir Çevre ve Atıksu yönetimi için, öncelikli olarak çevreyi korumak gerekirken bununla beraber doğal kaynakların kullanımını kontrol etmek ve oluşan atıkların yönetimi konusunda halkımızın eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi büyük önem kazanmıştır. Yapılan çalışmalar hem çevre bilinçinin gelişmesine hemde insan kaynakalrı kapasitesinin agelişmesine buda yaşam kalitesine etki edecektir. Projemizde hedef; "Kaynaklarını etkin ve çevreye duyarlı kullanan, sosyo-kültürel yapısı güçlü, rekabetçilik temelinde sürekli gelişen lider bir bölge olmak" şeklinde tanımlanmış ve bu doğrultuda sorunlar belirlenmiştir. Bizim projemizde en temel çevresel faaliyetlerden olan KOSKİ atık su artıma tesislerine gelen atık sulardaki değerler açısından büyük önem taşıyan endüstriyel atık suların yan etkilerini azaltmak amacı ile gelen endüstriyel atık su miktarını ve yükünün azaltılmasında bir yöntem olarak insan kaynaklarının eğitilmesi seçilmiş ve bu çerçevede sanayiciler, meslek odaları üyeleri ve hayatın ilk basamağında yer alan ilk öğretim okullarında eğitimler yapılarak, sürdürülebilir atık su bilincinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu eğitimler ile çevresel farkındalığın artırılması ve sanayicilerin çevresel atıkların bertaraf için çevresel alt yapı çalışmaları yaparak eksikliklerinin giderilmesi amaçlanmaktadır."

    Projenin 2012 yılının Nisan ayında tamamlanması bekleniyor. 06/04/2011