KOSKİ Genel Müdürlüğü'nden ilan Olunur
    KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR

    KOSKİ Genel Kurulunun 09/12/2010 tarihli mutat toplantısında; 25/11/2010 tarihli toplantıya ait Genel Kurul müzakere ve karar zabtı özeti, oybirliğiyle kabul edildi.

    Gündemin 1.maddesi; Yönetim Kuruluna, Yurtiçi ve Yurtdışı borçlanmaları için yetki verilmesine ait Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşmeler neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

    Gündemin 2.maddesi; Yönetim kuruluna, kira işlemleri ve intifa sözleşmeleri için izin verilmesine ait Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşmeler neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

    Gündemin 3.maddesi; Norm Kadro Yönetmeliği Değişikliği nedeniyle yeni kadroların ihdasına ait Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşmeler neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

    Gündemin 4.maddesi; Geçici İşçi Vize işlemlerine ait Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşmeler neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

    Gündemin 5.maddesi; Bazı yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına ait Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşmeler neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

    Gündemin 6.maddesi; 2011 yılı Performans Programına ait ait Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşmeler neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

    Gündemin 7.maddesi; 2011 yılı yatırım programına ait Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşmeler neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

    Gündemin 8.maddesi; 2011 yılında uygulanacak tarifelerin tespitine ait Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşmeler neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

    Gündemin 9.maddesi; 2011 mali yılı bütçesine ait Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşmeler neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

    Gündemde başka madde bulunmadığından, KOSKİ Genel Kurulu Kasım ayı mutat toplantısını tamamlayarak, oturuma saat 17.05'de son verdi.

        Keyfiyet ilan olunur. 10/12/2010