KOSKİ Genel Müdürlüğünden İlan Olunur
    KOSKİ Genel Kurulunun 25.11.2010 tarihli mutat toplantısında; 02.06.2010 tarihli toplantıya ait genel Kurul müzakere ve karar zaptı özeti, oybirliği ile kabul edildi.

    Gündemin 1. Maddesi; Yönetim Kuruluna, Yurtiçi ve Yurtdışı borçlanmaları için yetki verilmesine ait teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

    Gündemin 2. Maddesi; Yönetim Kuruluna, kira işlemleri ve intifa işlemleri için izin verilmesine ait teklifin, Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

    Gündemin 3. Maddesi; Norm Kadro Yönetmeliği Değişikliği nedeni ile yeni kadroların ihdasına ait teklifin, Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

    Gündemin 4. Maddesi; Geçici İşçi Vize işlemlerine ait teklifin, Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

    Gündemin 5. Maddesi; Bazı yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına ait teklifin, Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

    Gündemin 6. Maddesi; 2011 yılı Performans Programına ait teklifin, Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

    Gündemin 7. Maddesi; 2011 yılı yatırım Programına ait teklifin, Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

    Gündemin 8. Maddesi; 2011 yılında uygulanacak tarifelerin tespitine ait teklifin, Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

    Gündemin 9. Maddesi; 2011 mali yılı bütçesine ait teklifin, Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

    Gündemde başka madde olmadığından, komisyona havale edilen konuların görüşülmesi için bir sonraki toplantının 9 Aralık 2010 günü saat 16.00' da yapılmasına karar verilerek, oturuma saat 17.25' de son verildi.

    Keyfiyet ilan olunur. 27/11/2010