KOSKİ Genel Müdürlüğü'nden ilan Olunur
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
  

İLAN OLUNUR
  

    KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Kurulu 2560 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Kasım 2010 Perşembe günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediye Meclis salonunda toplanacaktır.  

    Keyfiyet ilan olunur.  

    G Ü N D E M :  

     - 02/06/2010 tarihli toplantıya ait Genel Kurul müzakere ve karar zabtı özetinin oylanması.  

    1. Yönetim Kuruluna, borçlanma yetkisi verilmesi.  

    2. Yönetim Kuruluna, kiralama, intifa sözleşmeleri yapma izini verilmesi.  

    3. Norm Kadro Yönetmeliği Değişikliği nedeniyle yeni kadroların ihdası.  

    4. Geçici İşçi Vize işlemleri.  

    5. Yönetmelik Değişiklikleri.  

    6. 2011 yılı performans programı.  

    7. 2011 yılı Yatırım Programı,  

    8. 2011 yılında uygulanacak tarifelerin tespiti.

    9. 2011 Mali yılı bütçesi   08/11/2010