"Su Medeniyeti Sempozyumu"


KOSKİ, TYB Konya Şubesi Katkıları İle"Su Medeniyeti Sempozyumu" Düzenliyor.

   Bir kültür başkenti olan Konya, geçmişten günümüze tüm medeniyetlerin tarihinde kültürel bir etki bırakan suyun, ülkemizdeki kültür mirasının konu alınacağı sempozyuma ev sahipliği yapacak. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin katkıları ile düzenlediği "Su Medeniyeti Sempozyumu" 26-27 Haziran tarihlerinde Konya'da gerçekleşecek. Ulusal boyutta düzenlenen sempozyumda, hayatın kaynağı olan suyun kültürümüzde bıraktığı izler konu alınacak.

   Türk-İslam medeniyetinin yayıldığı coğrafyaya bakıldığı zaman, ılıman, kurak, orta kuşakta, daha çok Nil, Fırat-Dicle ve Seyhun-Ceyhun gibi nehir yataklarında geliştiği dikkat çeker. Bundan dolayı bizim medeniyetimiz bir nehir ve vaha medeniyetidir. Suyun kıt olması bu medeniyette hamam, çeşme, bent, kanal gibi maddi su müessese ve yapılarını yaygınlaştırırken; bir yandan da su kaynaklarının ve yollarının korunması, suyun paylaşımı, su vakıfları ve su teşkilatları gibi geride zengin bir su hukuku ve kültürü bırakmıştır. Ayrıca geleneksel Türk kültüründe suyun ana temizleyici madde olarak kullanılması ve suya dayalı gelişmiş bir temizlik ilmihalinin oluşması, bizim ait olduğumuz toplum için suyu daha da vazgeçilmez kılmıştır. Bu sebeple toplum ve kültür tarihimizde su öylesine kök salmıştır ki, edebiyattan geleneksel sanatlara, teşkilat tarihinden hukuka kadar zengin bir su kültürünün üzerinde oturmaktayız. Bu engin kültür mirasının tarihimize, edebiyatımıza, sanatımıza yansımalarını hatırlamak, hatırlatmak, değerlendirmek ve tartışmak amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesinin katkıları ile " Ulusal Su Medeniyeti Sempozyumu" düzenliyor.

   Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Sorgun ve Selçuk Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Mustafa Demirci'nin başkanlığını yapacağı sempozyumun ana başlıkları şöyle:

1.Ontolojik Bir Mesele Olarak Su (Felsefede Medeniyetlerde Ve Dinlerde)
2. Türk Edebiyatında Su
3. Türk Hukuk Tarihinde Su
4. Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Konya'sında Su Müesseseleri Ve Meseleleri
5. Geleneksel Türk Sanatlarında Su
6. Su Kaynaklarının Ve Yollarının Korunması
7. Konya'da Su Vakıfları Ve Hayratları
8. Geleneksel Türk Toplumunun Gündelik Hayatında Su

   Sempozyum Eş Başkanları
Ahmet Sorgun (KOSKİ Genel Md.)

Ahmet Köseoğlu ( TYB Konya Şubesi Bşk.)

   Sempozyum Genel Sekreteri
Doç. Dr. Mustafa Demirci

   Düzenleme ve Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Mustafa Demirci
M. Akif Sarıkaya
M. Ali Köseoğlu
Ümit Savaş Taşkesen
Eyüp Çelik
Abdullah Harmancı

   Sempozyum Bilim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Hasan Bahar
Prof. Dr. Haşim Karpuz
Prof. Dr. Mikail Bayram
Prof. Dr. Emine Yeniterzi
Prof. Dr. Mustafa Avcı
Prof. Dr. Fevzi Günüç
Prof. Dr. Mehmet Şeker
Prof. Dr. Hüseyin Kara
Prof. Dr. M. Ali Kapar
Doç. Dr. Mustafa Demirci
Doç. Dr. Köksal Alver
Doç. Dr. Alim Gür
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Muşmal
Yrd. Doç. Dr. Hasan Özönder
Yrd. Doç. Dr. H.Hüseyin Bircan
Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Martı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yıldız
Dr. Mehmet Harmancı

   Sempozyum için 23 Mart tarihi itibariyle duyurular yapılmaya başlanmıştır. Sempozyuma katılmak isteyenlerin bildiri özetlerini en geç 20 Nisan 2009 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Bildiri özetlerinin toplanmasından sonra Bilim Kurulu tarafından bildiri özetleri incelenecek ve inceleme sonrası onaylanan özetler sempozyum web sitesinden 30 Nisan 2009 tarihine kadar ilan edilecektir. Kabul edilen bildiri özetlerinin tam metninin ise 15 Haziran 'a kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

   İletişim için:

Sempozyum web adresi : www.konyasumedeniyeti.org

Bildirilerin gönderileceği e-posta : sumedeniyeti42@gmail.com

Telefon : 0 332 221 62 03

Adres : Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Yeni Şehir Mh. Vatan Cd. 2/A Selçuklu/ KONYA 01/04/2009