Ana Sayfa   Müşteri Hizmetleri
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
 

1- Endeks okuma personeli tarafından, mahallinde tanzim edilen ihbarnamelerde meydana gelen okuma hataları, Müşterilerimizin sayac endeksini okuyup, 221 6161 nolu KOSKI Cağrı Merkezi'ne bildirmesi veya KOSKI Merkez, Karatay ve Selçuklu Belediye hizmet binalarında bulunan Müşteri Hizmetleri birimlerine gelmesi halinde, müşterilerimizin beyanı esas alınarak, gerektiğinde bu tahakkuklar için yeni ihbarname düzenlenmektedir.
2- Çeşitli nedenlerden dolayı sayaçları okunamayan müsterilerimize, sarfiyat birikiminden mağdur olmamalari amacıyla önceki dönemlerdeki kullanımlarına istinaden, tahmini tahakkuk düzenlenmektedir. Tahmini düzenlenen ihbarname bedelleri ödendiği takdirde bu miktar, ilgili abonelik hesabına alacak kaydedilmekte olup bir sonraki ilk okumada (tahmini okumanın gerçek sarfiyattan fazla olmasi durumunda) alacaklar iade edilmektedir. Bu nedenle, tahmini düzenlenen ihbarnamelerde hak kaybi söz konusu olmamaktadır.
3- Sayaçların arızalanmasi vb. nedenlerle yapılan kıyas tahakkuklarına ve diğer masraflara itiraz işlemleri, Müsteri Hizmetleri birimlerinde değerlendirilmekte olup; itirazlar, abonelik sahibinin müracaati ile işleme konulmaktadır. Müracaat üzerine yapılan inceleme ve işlemlerin sonuçlari müşterilerimize, (isteğe göre) yazıli olarak veya telefonla bildirilmektedir.
4- Müşterilerimizin, sayacın Sanayi ve Ticaret il Müdürlügü'nce incelenmesi taleplerinin, abonelik sahibi tarafından yapılması gerekmektedir. Sanayi ve Ticaret il Müdürlüğü’nce incelenme sonucunda arızalı olmadığı tespit edilen sayaçlar için ücret alınmaktadır.